Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:12 2012:11 - 2012:12, % 2011:12 - 2012:12, %
A-E Totalt 110,8 112,0 111,2 0,0 2,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,2 107,5 115,0 0,3 5,6
B Utvinning av mineral 113,0 135,8 132,0 -1,0 0,4
C Tillverkning 109,8 108,1 109,1 -0,3 2,3
C10 Livsmedelsframställning 114,9 119,5 116,0 0,3 4,6
C11 Framställning av drycker 113,0 105,6 111,1 0,0 7,6
C13 Textilvarutillverkning 100,6 107,7 105,2 0,0 -1,1
C14 Tillverkning av kläder 110,5 112,1 111,9 -0,4 0,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,9 103,5 101,3 0,2 0,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,2 104,1 99,2 1,1 1,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,7 103,4 97,7 1,5 1,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,8 105,5 105,7 -0,2 0,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,6 115,8 115,7 -0,7 3,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,9 112,8 112,9 0,3 4,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,4 106,5 107,2 0,3 1,7
C24 Stål- och metallframställning 104,5 98,5 101,4 -0,4 -3,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,6 107,4 109,2 -0,5 2,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,2 97,2 97,2 -0,2 1,9
C27 Tillverkning av elapparatur 112,3 103,5 106,4 0,0 2,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,2 106,2 104,0 -0,3 1,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,0 104,1 104,0 0,2 1,6
C31 Tillverkning av möbler 105,2 104,6 105,0 -0,2 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,8 0,0 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,8 3,5 7,6
E36 Vattenförsörjning     111,4 0,0 4,7
F Byggverksamhet     110,2 0,4 4,2

Källa: Producentprisindex 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2012, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/12/thi_2012_12_2013-01-24_tau_011_sv.html