Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2013

Producentpriserna för industrin steg med 0,7 procent i januari

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,7 procent från januari 2012 till januari 2013. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,0 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 0,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2013:01

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2013:01
Exportprisindexet sjönk med 0,6 procent på årsnivå och Importprisindexet med 0,4 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,0 procent. Årsförändringen av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter var 2,8 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att livsmedel, elektricitet samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare från januari i fjol. Prisstegringen dämpades särskilt av att papper, elektroniska produkter och icke-järnmetaller blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg med 0,2 procent från december till januari. Prisstegringen berodde på att oljeprodukter samt tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater blev dyrare.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2013:01 2012:12 - 2013:01, % 2012:01 - 2013:01, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,7 0,2 0,7
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 109,2 0,3 2,0
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 103,7 0,0 -0,8
Exportprisindex 104,0 0,0 -0,6
Importprisindex 110,4 0,4 -0,4
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 110,2 0,3 2,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 112,5 1,2 2,8

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2013:01 2012:12 - 2013:01, % 2012:01 - 2013:01, %
Produktionsprisindex 1967 0,2 0,7
Exportprisindex (fob) 1698 0,0 -0,6
Importprisindex (cif) 1648 0,4 -0,4
Partiprisindex 2263 1,2 2,8

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats, basåret oförändrat

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats på grund av strukturförändringen inom el- och elektronikindustrin. De reviderade viktstrukturerna kommer att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. År 2010 kvarstår som basår.Ytterligare information om uppdateringen av viktstrukturerna finns på Producentprisindexens hemsida.


Källa: Producentprisindex 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (352,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/01/thi_2013_01_2013-02-25_tie_001_sv.html