Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Exportvaror Totalt 2014:04 2014:03 - 2014:04, % 2013:04 - 2014:04, %
B-E Totalt 108,0 102,1 105,4 0,0 -1,4
B Utvinning av mineral 111,1 110,6 111,1 0,7 -2,6
C Tillverkning 108,9 102,4 105,6 0,0 -0,9
C10 Livsmedelsframställning 114,2 112,0 113,9 -0,1 -0,8
C11 Framställning av drycker 113,6 105,1 112,4 -0,2 1,0
C13 Textilvarutillverkning 97,0 104,6 101,0 0,0 -0,3
C14 Tillverkning av kläder 109,6 107,5 108,2 0,1 0,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,8 106,5 104,8 0,9 3,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 95,9 101,6 99,7 0,3 -1,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,0 101,4 99,2 0,4 -1,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,5 106,1 105,7 -0,3 -0,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,8 0,0 0,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,8 105,9 110,6 0,8 -1,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,2 105,3 110,5 -0,6 -1,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,8 104,4 108,5 -1,0 0,2
C24 Stål- och metallframställning 98,4 88,9 92,0 0,1 -4,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,3 115,8 111,3 -0,5 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,7 88,8 89,6 -1,7 -3,1
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     99,8 -0,6 -3,0
C27 Tillverkning av elapparatur 111,1 105,5 106,9 -0,5 0,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,8 106,2 104,8 0,0 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 106,6 106,2 0,0 1,0
C31 Tillverkning av möbler 109,2 109,0 109,1 0,0 1,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,1 0,4 -5,1
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 4,1

Källa: Producentprisindex 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2014, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/04/thi_2014_04_2014-05-26_tau_003_sv.html