Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:04 2014:03 - 2014:04, % 2013:04 - 2014:04, %
A-E Totalt 111,6 110,0 111,1 0,1 -1,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 112,4 105,7 111,5 -0,3 -5,0
B Utvinning av mineral 112,4 128,6 125,9 0,4 -2,3
C Tillverkning 111,4 107,6 109,7 0,1 -0,4
C10 Livsmedelsframställning 116,9 123,7 118,6 0,2 -0,2
C11 Framställning av drycker 122,3 114,7 120,3 0,0 5,4
C13 Textilvarutillverkning 98,2 106,0 103,3 -0,2 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 111,0 110,5 110,6 0,2 -1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,0 106,8 105,3 0,6 2,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,1 101,5 97,8 -0,7 -1,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,1 99,6 95,8 -0,7 -2,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,8 105,9 106,5 -0,8 0,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,2 112,4 114,6 0,3 -3,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,6 113,6 114,7 0,0 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,1 107,6 110,2 -0,5 0,3
C24 Stål- och metallframställning 99,6 92,9 96,1 1,6 -3,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,6 108,0 110,9 0,0 0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,9 95,7 95,9 -0,1 -2,3
C27 Tillverkning av elapparatur 112,5 103,3 106,3 0,0 -1,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,0 106,6 105,1 0,2 0,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,1 104,1 104,3 0,5 0,0
C31 Tillverkning av möbler 110,5 104,7 108,6 0,0 0,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     113,7 0,1 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,0 0,4 -6,1
E36 Vattenförsörjning     119,9 0,0 4,1
F Byggverksamhet     112,9 0,0 0,7

Källa: Producentprisindex 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2014, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/04/thi_2014_04_2014-05-26_tau_011_sv.html