Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:04 2014:03 - 2014:04, % 2013:04 - 2014:04, %
0-8 Totalindex 2352 1895 2235 0,1 -1,1
0 Livsmedel     1667 -0,3 -3,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4522 -0,1 -2,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6461 -0,1 -0,5
3B Gas, el och vatten     2809 -0,2 -4,8
5 Produkter från den kemiska industrin     1626 0,1 -2,1
68 Oädla metaller     2117 1,7 -7,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1811 0,2 -0,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4049 0,1 0,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     465 0,2 -1,4
73 Transportmedel     2262 0,3 1,1

Källa: Producentprisindex 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2014, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/04/thi_2014_04_2014-05-26_tau_017_sv.html