Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2014:06 2014:05 - 2014:06, % 2013:06 - 2014:06, %
A-E Totalt 108,4 0,6 -0,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 109,8 1,1 0,1
B Utvinning av mineral 123,8 1,9 1,3
C Tillverkning 106,0 0,3 -0,2
C10 Livsmedelsframställning 120,4 0,7 0,9
C11 Framställning av drycker 109,5 0,0 0,6
C13 Textilvarutillverkning 105,0 -0,2 -1,5
C14 Tillverkning av kläder 109,4 0,3 -0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,4 0,7 0,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,1 -0,4 -3,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,9 -0,7 -5,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,7 0,2 1,5
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 126,0 1,1 -0,4
C192 Petroleumraffinering 127,4 1,1 -0,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,7 0,0 -2,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 105,8 0,0 2,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,0 0,2 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,2 -0,2 1,0
C24 Stål- och metallframställning 93,5 0,6 2,0
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 99,5 2,9 -0,7
C244 Framställning av andra metaller än järn 84,9 -0,7 9,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 106,4 0,4 -0,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 94,7 0,2 -2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 101,8 0,1 -1,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,6 0,1 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,6 0,1 0,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 110,7 0,7 6,5
C31 Tillverkning av möbler 103,5 0,0 -1,0

Källa: Producentprisindex 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Aleksi Surakka 029 551 3933, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2014, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/06/thi_2014_06_2014-07-24_tau_007_sv.html