Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:06 2014:05 - 2014:06, % 2013:06 - 2014:06, %
0-8 Totalindex 2354 1923 2247 0,3 -0,5
0 Livsmedel     1666 0,1 -3,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4614 1,5 0,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6615 1,7 2,3
3B Gas, el och vatten     2851 1,2 -2,9
5 Produkter från den kemiska industrin     1630 0,1 -1,0
68 Oädla metaller     2179 -0,6 -0,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1812 0,1 0,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4054 0,0 0,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     465 0,1 -1,5
73 Transportmedel     2268 0,2 1,5

Källa: Producentprisindex 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Aleksi Surakka 029 551 3933, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2014, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/06/thi_2014_06_2014-07-24_tau_017_sv.html