Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:07 2014:06 - 2014:07, % 2013:07 - 2014:07, %
0-8 Totalindex 2357 1918 2247 0,0 -0,5
0 Livsmedel     1683 1,0 -2,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4573 -0,9 -2,6
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6484 -2,0 -2,5
3B Gas, el och vatten     2872 0,7 -2,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1636 0,4 0,2
68 Oädla metaller     2237 2,6 3,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1815 0,2 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4059 0,1 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     465 0,2 -1,5
73 Transportmedel     2276 0,4 1,8

Källa: Producentprisindex 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2014, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/07/thi_2014_07_2014-08-25_tau_017_sv.html