Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:08 2014:07 - 2014:08, % 2013:08 - 2014:08, %
0-8 Totalindex 2358 1906 2243 -0,2 -0,7
0 Livsmedel     1679 -0,2 -1,7
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4518 -1,2 -4,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6368 -1,8 -5,1
3B Gas, el och vatten     2862 -0,4 -4,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1640 0,2 0,6
68 Oädla metaller     2249 0,5 2,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1816 0,0 0,4
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4058 0,0 0,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     466 0,2 -0,8
73 Transportmedel     2275 0,0 1,8

Källa: Producentprisindex 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2014, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/08/thi_2014_08_2014-09-24_tau_017_sv.html