Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2014

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 106,9 0,1 1,1
H Transport och magasinering 106,8 -0,3 1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 110,9 -0,5 0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 104,6 0,8 1,5
L Fastighetsverksamhet 110,1 -0,1 1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,2 0,2 0,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 113,4 -0,1 2,3
P Utbildning 111,6 0,0 5,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,3 0,1 2,5
R Kultur, nöje och fritid 114,1 0,3 4,1
S Annan serviceverksamhet 111,6 0,7 2,9
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,8 -0,2 0,6
4932 Taxitrafik 110,6 0,0 2,9
4941 Vägtransport, godstrafik 111,9 -0,2 0,4
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 101,6 -5,0 -1,9
52 Magasinering och stödtjänster till transport 101,7 -0,5 -0,1
5210 Magasinering och varulagring 102,9 0,2 1,4
5224 Godshantering 100,9 -1,0 -1,2
53 Post- och kurirverksamhet 120,6 -0,1 9,7
5310 Postbefordran via nationella posten 122,6 0,0 11,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,9 -0,7 0,5
5510 Hotellverksamhet 103,5 -2,3 -2,0
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 115,8 0,6 2,7
58 Förlagsverksamhet 108,2 0,4 2,0
61 Telekommunikation 84,5 2,5 0,3
62 IT-tjänster 109,6 0,6 1,8
63 Informationstjänster 104,8 0,0 0,9
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 110,5 -0,1 1,2
6820A Hyror för kontorslokaler 109,2 0,1 1,8
6820B Hyror för affärslokaler 111,5 -0,2 0,8
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 110,4 0,4 2,1
6910 Juridisk verksamhet 107,8 0,6 2,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,2 0,3 2,0
702 Konsulttjänster till företag 101,9 -0,7 -1,4
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 105,3 0,7 0,7
712 Teknisk provning och analys 100,5 -1,0 -0,8
73 Reklam och marknadsundersökning 102,8 0,7 -0,2
731 Reklamverksamhet 102,6 0,8 -0,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 106,2 0,0 -1,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 117,7 -1,0 3,2
7820 Personaluthyrning 107,8 0,1 1,4
8010 Säkerhetsverksamhet 115,9 0,9 3,8
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 112,8 0,4 1,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 114,4 0,5 2,4
812 Rengöring och lokalvård 111,2 0,3 1,3
85 Utbildning 111,6 0,0 5,1
86 Hälso- och sjukvård 113,3 0,1 2,5
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 117,8 0,6 6,2
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,3 0,0 2,4
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 112,3 0,4 2,6
9601 Tvätteriverksamhet för företag 110,5 1,2 3,3

Källa: Producentprisindex 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2014, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/08/thi_2014_08_2014-09-24_tau_023_sv.html