Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2014:09 2014:08 - 2014:09, % 2013:09 - 2014:09, %
A-E Totalt 107,2 -0,3 -1,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,9 -0,1 -0,6
B Utvinning av mineral 117,1 -1,2 -6,1
C Tillverkning 105,9 -0,1 0,1
C10 Livsmedelsframställning 116,8 -2,1 1,0
C11 Framställning av drycker 109,5 0,1 -0,3
C13 Textilvarutillverkning 106,4 0,5 0,7
C14 Tillverkning av kläder 109,5 0,1 0,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,2 0,5 -1,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,0 0,0 -2,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,0 0,0 -4,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 0,0 0,8
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 121,8 1,0 -5,5
C192 Petroleumraffinering 123,0 1,1 -5,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 112,0 -0,8 -2,0
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 105,8 0,0 2,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,0 0,0 0,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,7 0,1 2,0
C24 Stål- och metallframställning 93,8 -0,6 3,3
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 100,6 0,4 1,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 85,6 -1,4 11,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,2 0,4 1,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 94,7 -0,2 -1,3
C27 Tillverkning av elapparatur 103,3 0,5 -0,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,7 0,0 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,7 -0,1 0,2
C30 Tillverkning av andra transportmedel 112,7 0,9 8,6
C31 Tillverkning av möbler 105,1 1,1 1,5

Källa: Producentprisindex 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2014, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/09/thi_2014_09_2014-10-24_tau_007_sv.html