Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:09 2014:08 - 2014:09, % 2013:09 - 2014:09, %
A-E Totalt 112,1 110,2 111,5 0,0 -0,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 112,5 107,0 111,7 0,9 -3,0
B Utvinning av mineral 113,9 125,7 123,7 -1,6 -5,6
C Tillverkning 111,7 107,9 110,1 0,0 0,3
C10 Livsmedelsframställning 117,6 120,3 118,2 -0,7 0,3
C11 Framställning av drycker 121,9 114,6 120,0 -0,3 4,9
C13 Textilvarutillverkning 98,8 107,6 104,6 0,4 0,1
C14 Tillverkning av kläder 111,3 110,8 110,8 0,0 0,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,1 106,6 106,2 -0,3 1,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,0 101,2 97,7 0,2 -1,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,7 99,2 95,3 0,2 -2,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,6 105,5 107,7 0,1 1,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,3 113,3 115,1 -0,4 -0,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,6 114,5 114,0 -0,3 -0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,6 109,0 110,9 -0,4 0,4
C24 Stål- och metallframställning 104,8 94,9 99,7 0,8 3,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,5 109,5 112,0 0,2 1,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,3 95,8 96,0 -0,1 -1,1
C27 Tillverkning av elapparatur 112,7 104,6 107,3 0,5 -0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,0 107,0 105,2 0,0 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,2 104,6 104,7 0,0 0,5
C31 Tillverkning av möbler 109,9 106,4 108,8 0,4 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,0 0,0 2,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,0 0,1 -6,0
E36 Vattenförsörjning     119,9 0,0 2,8
F Byggverksamhet     113,1 0,0 0,6

Källa: Producentprisindex 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2014, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/09/thi_2014_09_2014-10-24_tau_011_sv.html