Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:09 2014:08 - 2014:09, % 2013:09 - 2014:09, %
0-8 Totalindex 2362 1898 2242 0,0 -0,7
0 Livsmedel     1680 0,1 -0,7
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4495 -0,5 -5,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6349 -0,3 -5,4
3B Gas, el och vatten     2838 -0,8 -5,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1635 -0,3 0,0
68 Oädla metaller     2294 2,0 5,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1817 0,1 0,5
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4058 0,0 0,6
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     467 0,1 -0,4
73 Transportmedel     2278 0,1 1,7

Källa: Producentprisindex 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2014, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/09/thi_2014_09_2014-10-24_tau_017_sv.html