Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, januari 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,2 100,1 102,9 -0,9 -2,7
B Utvinning av mineral 109,7 111,3 109,8 -2,5 -1,0
C Tillverkning 105,6 100,2 102,9 -0,8 -2,4
C10 Livsmedelsframställning 113,2 108,8 112,6 -1,1 -1,0
C11 Framställning av drycker 114,9 102,4 113,0 0,8 0,5
C13 Textilvarutillverkning 97,7 106,5 102,3 0,3 1,1
C14 Tillverkning av kläder 113,4 108,0 109,9 1,0 1,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,7 107,3 105,1 0,3 0,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,3 103,6 101,9 1,0 2,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,6 103,6 101,5 1,1 2,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,8 104,5 106,1 -0,1 0,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,8 0,3 2,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,0 103,8 107,2 -1,9 -1,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,7 104,1 108,5 -0,8 -1,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,3 108,2 109,8 0,5 0,0
C24 Stål- och metallframställning 99,8 91,6 94,3 -0,1 2,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,0 116,4 113,6 1,3 2,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,9 92,0 92,4 0,5 1,1
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     100,5 0,2 -0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 111,6 107,4 108,4 0,3 1,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,8 106,5 105,1 0,3 0,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,9 107,2 106,1 -0,5 0,4
C31 Tillverkning av möbler 108,8 109,0 108,8 0,2 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     99,9 -1,9 -6,8
E36 Vattenförsörjning     120,1 1,3 2,1

Källa: Producentprisindex 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2015, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, januari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/01/thi_2015_01_2015-02-24_tau_003_sv.html