Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, januari 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,6 -2,1 -7,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 108,3 0,8 3,6
B Utvinning av mineral 82,9 -11,7 -31,8
C Tillverkning 103,6 -0,3 -1,4
C10 Livsmedelsframställning 118,4 1,9 0,5
C11 Framställning av drycker 109,4 0,0 -0,5
C13 Textilvarutillverkning 106,2 0,7 0,5
C14 Tillverkning av kläder 112,8 1,4 4,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,4 -0,8 -1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,7 0,2 0,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,5 0,1 -0,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,3 0,3 1,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 89,0 -8,2 -29,2
C192 Petroleumraffinering 88,7 -8,6 -30,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,5 -3,7 -6,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 105,7 -0,1 2,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,3 0,6 1,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,7 1,2 2,9
C24 Stål- och metallframställning 91,0 -0,4 1,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 95,5 -0,2 -3,1
C244 Framställning av andra metaller än järn 83,5 0,0 11,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,6 0,7 2,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,3 1,2 1,2
C27 Tillverkning av elapparatur 104,7 0,7 2,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,1 0,7 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,1 0,4 0,9
C30 Tillverkning av andra transportmedel 119,6 4,4 11,8
C31 Tillverkning av möbler 107,5 1,3 3,8

Källa: Producentprisindex 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, januari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/01/thi_2015_01_2015-02-24_tau_007_sv.html