Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, januari 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,9 103,0 107,6 -0,9 -3,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,8 109,2 108,0 -0,2 -4,2
B Utvinning av mineral 111,0 92,7 95,8 -8,6 -25,1
C Tillverkning 108,5 105,7 107,3 -0,6 -2,0
C10 Livsmedelsframställning 115,9 121,7 117,4 -0,4 -0,4
C11 Framställning av drycker 121,0 114,9 119,4 0,1 -0,5
C13 Textilvarutillverkning 98,9 107,3 104,4 0,4 0,5
C14 Tillverkning av kläder 114,8 114,1 114,2 1,4 4,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,0 105,7 105,1 -0,2 0,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,5 101,9 99,9 0,8 1,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,8 99,7 98,1 1,1 2,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,1 106,6 107,7 0,0 0,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 112,3 105,7 108,7 -3,1 -4,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,1 115,7 114,3 0,2 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,6 110,1 111,2 0,3 0,3
C24 Stål- och metallframställning 101,0 92,1 96,4 -1,2 1,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,4 111,0 113,8 1,2 2,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,1 97,5 97,4 1,0 1,0
C27 Tillverkning av elapparatur 113,0 106,0 108,2 0,6 1,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,0 107,4 105,5 0,4 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,2 104,7 104,7 0,1 0,8
C31 Tillverkning av möbler 110,1 108,8 109,7 0,6 1,6
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,7 0,7 1,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,5 -0,7 -5,5
E36 Vattenförsörjning     121,6 1,4 2,1
F Byggverksamhet     113,0 -0,1 0,1

Källa: Producentprisindex 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2015, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, januari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/01/thi_2015_01_2015-02-24_tau_011_sv.html