Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2014

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 106,9 0,0 0,8
H Transport och magasinering 106,0 -0,8 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 111,9 2,1 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 104,4 -0,3 1,1
L Fastighetsverksamhet 111,3 1,0 1,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,2 0,3 0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,1 0,2 1,1
P Utbildning 116,0 2,6 8,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,3 0,0 2,5
R Kultur, nöje och fritid 114,0 0,2 2,6
S Annan serviceverksamhet 112,6 1,3 2,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 109,8 -1,6 -1,1
4932 Taxitrafik 112,2 0,0 1,5
4941 Vägtransport, godstrafik 109,6 -1,8 -1,3
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,3 2,1 2,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 101,2 -0,4 -0,6
5210 Magasinering och varulagring 103,2 0,0 1,0
5224 Godshantering 99,9 -0,7 -1,7
53 Post- och kurirverksamhet 120,4 -0,2 9,5
5310 Postbefordran via nationella posten 122,6 0,0 11,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 109,7 -1,3 -0,3
5510 Hotellverksamhet 105,0 5,5 -1,1
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 116,5 0,2 2,6
58 Förlagsverksamhet 108,9 0,2 1,9
61 Telekommunikation 82,6 -1,5 -3,1
62 IT-tjänster 109,7 -0,3 2,1
63 Informationstjänster 104,8 0,0 0,5
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 111,7 1,0 1,2
6820A Hyror för kontorslokaler 109,2 -0,1 0,3
6820B Hyror för affärslokaler 113,5 1,8 1,9
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 110,4 0,2 1,4
6910 Juridisk verksamhet 107,9 0,1 1,2
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,2 0,3 1,5
702 Konsulttjänster till företag 101,9 0,3 -1,0
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 105,2 0,4 0,7
712 Teknisk provning och analys 101,7 -0,4 -0,1
73 Reklam och marknadsundersökning 102,4 0,7 -0,1
731 Reklamverksamhet 102,2 0,8 -0,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 106,6 0,0 -0,9
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 118,9 0,4 -0,6
7820 Personaluthyrning 108,4 0,2 1,1
8010 Säkerhetsverksamhet 116,9 0,5 4,5
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 113,1 0,0 2,0
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 114,6 0,0 2,5
812 Rengöring och lokalvård 111,6 0,0 1,5
85 Utbildning 116,0 2,6 8,5
86 Hälso- och sjukvård 113,3 0,0 2,5
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 117,0 -0,1 3,0
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,7 0,4 2,2
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 114,2 1,1 2,9
9601 Tvätteriverksamhet för företag 110,4 1,6 1,3

Källa: Producentprisindex 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2015, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/01/thi_2015_01_2015-02-24_tau_023_sv.html