Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, april 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,2 103,0 106,5 0,4 -1,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,6 107,0 104,9 -0,3 -5,0
B Utvinning av mineral 112,9 95,3 98,3 3,6 -16,8
C Tillverkning 107,5 105,4 106,6 0,4 -0,8
C10 Livsmedelsframställning 112,6 118,3 114,0 -0,5 -1,3
C11 Framställning av drycker 115,0 109,2 113,4 -0,2 0,7
C13 Textilvarutillverkning 98,6 106,0 103,4 0,1 1,4
C14 Tillverkning av kläder 113,3 115,1 115,0 0,8 5,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,6 103,4 102,7 -0,5 -1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,8 99,7 101,4 0,9 5,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 100,8 97,7 100,4 1,2 6,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,6 104,0 105,9 -0,5 0,6
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,9 -0,8 0,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 113,3 108,8 110,9 1,7 -2,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,1 116,1 113,3 0,2 0,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,2 108,8 110,6 0,3 1,5
C24 Stål- och metallframställning 99,1 91,0 94,9 0,6 -0,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,1 111,5 112,8 0,1 2,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,8 98,2 97,9 0,2 3,4
C27 Tillverkning av elapparatur 111,7 106,9 108,4 0,4 3,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,3 107,0 105,0 0,2 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,3 103,4 103,3 0,0 0,6
C31 Tillverkning av möbler 110,3 110,6 110,4 0,2 2,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,3 0,7 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     99,2 0,0 -0,5
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3
F Byggverksamhet     111,7 0,0 0,2

Källa: Producentprisindex 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2015, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/04/thi_2015_04_2015-05-25_tau_009_sv.html