Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2015

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2334 1842 2203 0,4 -1,4
0 Livsmedel     1619 -0,4 -2,9
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4068 1,4 -10,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5389 2,9 -16,6
3B Gas, el och vatten     2795 -0,4 -0,5
5 Produkter från den kemiska industrin     1608 1,1 -1,1
68 Oädla metaller     2311 0,3 9,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1849 0,3 2,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4109 0,4 1,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     478 0,2 2,8
73 Transportmedel     2306 0,0 1,9

Källa: Producentprisindex 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2015, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/04/thi_2015_04_2015-05-25_tau_017_sv.html