Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, juli 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 101,5 -0,7 -6,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,0 -1,6 -5,3
B Utvinning av mineral 89,6 -4,3 -25,9
C Tillverkning 104,6 -0,3 -1,5
C10 Livsmedelsframställning 119,6 0,5 -0,4
C11 Framställning av drycker 107,7 -0,1 -1,7
C13 Textilvarutillverkning 106,2 0,4 0,6
C14 Tillverkning av kläder 115,2 0,8 5,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,8 0,4 0,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,8 0,2 -0,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,8 0,2 -0,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,9 0,2 -0,4
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 90,1 -5,6 -27,1
C192 Petroleumraffinering 90,1 -5,7 -27,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,9 0,1 -2,9
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 0,0 -2,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,5 0,3 2,9
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,9 0,2 1,5
C24 Stål- och metallframställning 87,2 -2,3 -7,4
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 92,9 -0,1 -6,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 77,4 -5,5 -10,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,8 -0,4 4,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,9 0,3 3,3
C27 Tillverkning av elapparatur 106,4 0,1 3,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,0 0,2 1,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,7 0,3 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 124,3 1,2 11,3
C31 Tillverkning av möbler 110,6 0,5 6,5

Källa: Producentprisindex 2015, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/07/thi_2015_07_2015-08-24_tau_007_sv.html