Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2015

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 106,9 -0,0 0,0
H Transport och magasinering 105,6 -0,1 -1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 111,1 -1,0 0,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 105,5 0,6 0,9
L Fastighetsverksamhet 110,5 -0,3 0,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,1 -0,3 -0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,1 0,2 0,6
P Utbildning 110,4 0,0 -1,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,9 0,0 0,5
R Kultur, nöje och fritid 114,4 -0,1 0,3
S Annan serviceverksamhet 112,2 0,0 0,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 107,3 -0,3 -4,0
4932 Taxitrafik 112,2 0,0 1,5
4941 Vägtransport, godstrafik 106,9 -0,4 -4,5
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 109,3 4,6 7,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,4 -0,7 0,6
5210 Magasinering och varulagring 104,8 0,0 1,8
5224 Godshantering 100,7 -1,1 -0,2
53 Post- och kurirverksamhet 126,3 0,0 4,7
5310 Postbefordran via nationella posten 129,5 0,0 5,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,5 0,1 -0,3
5510 Hotellverksamhet 101,4 -3,2 -2,1
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 117,7 0,3 1,6
58 Förlagsverksamhet 109,9 0,4 1,5
61 Telekommunikation 83,7 2,2 -0,9
62 IT-tjänster 110,8 0,1 1,2
63 Informationstjänster 105,6 0,5 0,8
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 111,1 -0,3 0,5
6820A Hyror för kontorslokaler 108,8 -0,1 -0,4
6820B Hyror för affärslokaler 112,8 -0,4 1,2
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 111,3 0,5 0,8
6910 Juridisk verksamhet 108,9 0,5 1,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,9 0,4 0,7
702 Konsulttjänster till företag 101,6 -1,9 -0,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 105,7 0,1 0,4
712 Teknisk provning och analys 101,8 -0,1 1,2
73 Reklam och marknadsundersökning 100,9 0,9 -1,8
731 Reklamverksamhet 100,5 0,9 -2,0
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,0 0,0 0,8
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 116,6 0,5 -0,9
7820 Personaluthyrning 108,4 -0,5 0,5
8010 Säkerhetsverksamhet 118,7 0,0 2,4
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 114,8 0,5 1,7
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 116,5 0,5 1,9
812 Rengöring och lokalvård 112,9 0,6 1,5
85 Utbildning 110,4 0,0 -1,1
86 Hälso- och sjukvård 113,9 0,0 0,5
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 116,5 -0,7 -1,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,9 0,4 1,4
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 115,3 0,2 2,7
9601 Tvätteriverksamhet för företag 107,9 -0,2 -2,4

Källa: Producentprisindex 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2015, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/08/thi_2015_08_2015-09-24_tau_023_sv.html