Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, september 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 98,5 -0,5 -8,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 100,8 -1,9 -4,8
B Utvinning av mineral 79,1 -0,4 -32,5
C Tillverkning 103,3 -0,3 -2,4
C10 Livsmedelsframställning 119,6 0,4 2,3
C11 Framställning av drycker 108,8 0,9 -0,7
C13 Textilvarutillverkning 106,1 -0,2 -0,3
C14 Tillverkning av kläder 114,9 0,0 5,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,1 0,1 -0,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,5 0,1 0,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,6 0,1 0,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,4 0,2 0,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 80,7 -0,4 -33,8
C192 Petroleumraffinering 80,2 -0,5 -34,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,5 -1,4 -4,9
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 0,0 -2,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,7 0,2 3,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,2 -0,5 0,5
C24 Stål- och metallframställning 84,5 -0,9 -9,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 90,5 -1,1 -10,0
C244 Framställning av andra metaller än järn 72,2 -2,1 -15,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,1 -1,0 0,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,6 -0,1 3,1
C27 Tillverkning av elapparatur 106,9 -0,2 3,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,7 -0,1 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 0,1 1,1
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,6 -0,8 8,7
C31 Tillverkning av möbler 110,3 0,0 4,9

Källa: Producentprisindex 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, september 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/09/thi_2015_09_2015-10-26_tau_007_sv.html