Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, oktober 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,3 102,3 106,9 -0,1 -3,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,7 102,7 104,5 -1,0 -4,5
B Utvinning av mineral 108,7 91,7 94,5 -0,4 -20,6
C Tillverkning 108,0 105,2 106,8 0,1 -2,6
C10 Livsmedelsframställning 114,9 123,1 116,9 -0,4 -1,0
C11 Framställning av drycker 122,1 114,7 120,1 0,5 0,6
C13 Textilvarutillverkning 99,4 107,8 104,9 0,5 0,2
C14 Tillverkning av kläder 116,7 117,7 117,6 1,2 5,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,6 106,0 103,1 -0,3 -1,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,9 101,9 101,0 -0,5 2,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,3 99,9 99,4 -0,6 3,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,8 106,1 108,1 0,2 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 109,2 105,4 107,1 -1,8 -6,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,8 117,2 115,9 -0,2 1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,6 110,2 112,8 0,6 2,1
C24 Stål- och metallframställning 93,2 84,6 88,8 -1,1 -10,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,7 109,7 113,7 -0,1 1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,8 98,8 98,6 0,0 2,6
C27 Tillverkning av elapparatur 112,8 107,9 109,5 -0,2 2,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,1 108,1 106,3 0,1 0,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 105,1 105,1 0,2 0,5
C31 Tillverkning av möbler 111,7 111,5 111,6 0,0 2,6
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,5 0,0 1,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,3 0,4 0,3
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 2,3
F Byggverksamhet     112,8 -0,1 -0,4

Källa: Producentprisindex 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2015, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/10/thi_2015_10_2015-11-24_tau_011_sv.html