Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, december 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,5 98,3 101,2 -1,0 -2,6
B Utvinning av mineral 106,2 101,8 105,9 -0,3 -6,0
C Tillverkning 104,2 98,6 101,4 -0,9 -2,2
C10 Livsmedelsframställning 111,0 109,6 110,8 -0,3 -2,7
C11 Framställning av drycker 115,2 102,4 113,3 -0,6 1,0
C13 Textilvarutillverkning 98,1 105,0 101,7 0,1 -0,4
C14 Tillverkning av kläder 116,5 109,7 112,1 0,3 3,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,9 103,9 102,7 -0,4 -2,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,5 106,0 104,2 0,2 3,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,3 106,2 104,1 0,3 3,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,0 103,2 105,8 -0,2 -0,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,2 0,0 -1,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,6 100,6 104,4 0,2 -4,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,5 105,2 109,4 -0,3 0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,1 109,9 110,8 -0,6 1,5
C24 Stål- och metallframställning 90,4 80,5 83,8 -1,2 -11,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,1 118,9 114,1 -0,4 1,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 91,2 91,8 -0,4 -0,2
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     101,1 0,3 0,7
C27 Tillverkning av elapparatur 110,5 103,4 105,2 0,0 -2,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,8 108,6 106,8 0,0 1,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 107,3 106,4 0,1 -0,2
C31 Tillverkning av möbler 110,4 108,3 110,1 0,0 1,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     99,0 -2,2 -2,9
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3

Källa: Producentprisindex 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2015, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/12/thi_2015_12_2016-01-25_tau_003_sv.html