Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, december 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 95,4 -2,4 -6,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 102,3 -0,2 -4,8
B Utvinning av mineral 69,4 -9,5 -26,1
C Tillverkning 102,0 -1,1 -1,9
C10 Livsmedelsframställning 117,8 -0,7 1,5
C11 Framställning av drycker 109,5 0,0 0,1
C13 Textilvarutillverkning 107,0 0,1 1,5
C14 Tillverkning av kläder 116,9 -0,5 5,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,4 0,3 -0,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,4 -0,2 -0,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,7 0,1 0,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 -0,6 -0,8
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 71,1 -11,0 -26,7
C192 Petroleumraffinering 70,3 -11,6 -27,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 103,0 -1,0 -5,0
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 0,0 -2,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,2 -0,4 1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,5 0,1 1,9
C24 Stål- och metallframställning 79,8 -3,4 -12,7
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 84,0 -5,2 -12,2
C244 Framställning av andra metaller än järn 67,6 -3,0 -19,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,2 -0,5 -0,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,0 -0,2 3,0
C27 Tillverkning av elapparatur 107,1 -0,2 3,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,8 -0,1 1,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 0,0 1,2
C30 Tillverkning av andra transportmedel 123,0 -0,8 7,3
C31 Tillverkning av möbler 111,6 0,0 5,1

Källa: Producentprisindex 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/12/thi_2015_12_2016-01-25_tau_007_sv.html