Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, januari 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 93,9 -1,6 -5,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 101,2 -1,0 -6,6
B Utvinning av mineral 61,2 -11,9 -26,2
C Tillverkning 101,4 -0,5 -2,1
C10 Livsmedelsframställning 117,7 -0,1 -0,5
C11 Framställning av drycker 109,6 0,1 0,2
C13 Textilvarutillverkning 107,0 0,0 0,8
C14 Tillverkning av kläder 116,9 0,0 3,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,9 -1,4 -1,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,5 1,1 0,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 100,3 1,6 1,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,1 0,0 -1,1
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 64,6 -9,2 -27,5
C192 Petroleumraffinering 63,4 -9,7 -28,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 102,2 -0,8 -2,2
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 0,0 -2,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,6 0,3 1,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,3 -0,2 0,6
C24 Stål- och metallframställning 79,1 -0,9 -13,1
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 83,4 -0,8 -12,7
C244 Framställning av andra metaller än järn 66,1 -2,3 -20,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,7 -0,5 -1,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,7 -0,3 1,4
C27 Tillverkning av elapparatur 106,9 -0,1 2,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,2 0,4 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,7 -0,3 0,5
C30 Tillverkning av andra transportmedel 124,3 1,1 4,0
C31 Tillverkning av möbler 111,8 0,2 4,0

Källa: Producentprisindex 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, januari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/01/thi_2016_01_2016-02-24_tau_007_sv.html