Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, februari 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 102,2 96,6 99,7 -0,8 -4,1
B Utvinning av mineral 105,5 101,5 105,2 0,4 -4,7
C Tillverkning 102,7 96,8 99,7 -0,7 -3,9
C10 Livsmedelsframställning 110,5 108,8 110,3 -0,3 -1,8
C11 Framställning av drycker 116,9 103,2 114,9 0,2 1,4
C13 Textilvarutillverkning 99,9 104,5 102,3 0,2 0,2
C14 Tillverkning av kläder 117,7 107,0 110,8 -0,3 0,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,6 103,7 101,8 -1,2 -2,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,2 106,4 103,6 0,1 1,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,3 106,5 103,4 0,1 1,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,7 102,7 106,2 -0,4 0,0
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     98,3 0,0 -3,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,9 98,3 101,9 -0,9 -3,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,1 105,5 109,3 0,1 0,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,4 108,8 110,8 0,3 0,8
C24 Stål- och metallframställning 88,7 76,6 80,6 -3,7 -14,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,8 110,3 112,4 -0,7 -1,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,3 91,0 91,6 0,8 -1,1
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,3 2,0 2,6
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 102,9 104,9 0,0 -3,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,6 108,6 106,7 0,0 1,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,6 107,0 106,2 -0,4 0,0
C31 Tillverkning av möbler 111,5 108,8 111,1 0,4 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     98,8 -3,1 -3,5
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,8 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/02/thi_2016_02_2016-03-24_tau_003_sv.html