Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, februari 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 93,1 -0,8 -8,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 102,2 0,9 -5,2
B Utvinning av mineral 61,4 0,4 -33,0
C Tillverkning 100,9 -0,5 -2,9
C10 Livsmedelsframställning 118,0 0,2 0,3
C11 Framställning av drycker 110,2 0,5 1,1
C13 Textilvarutillverkning 106,0 -0,9 0,0
C14 Tillverkning av kläder 117,4 0,5 3,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,4 0,5 -1,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,6 4,1 5,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 106,3 6,0 8,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 0,1 -0,1
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 62,9 -2,5 -32,6
C192 Petroleumraffinering 61,8 -2,6 -33,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 100,5 -1,7 -3,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,1 -0,1 -1,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,3 -0,2 1,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,3 0,0 1,0
C24 Stål- och metallframställning 78,0 -1,3 -13,8
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 81,9 -1,7 -13,9
C244 Framställning av andra metaller än järn 65,2 -1,5 -21,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,1 -0,5 -2,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,2 -0,5 0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 105,2 -1,6 -0,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,0 -0,2 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,7 0,0 0,3
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,7 -1,3 1,0
C31 Tillverkning av möbler 111,3 -0,4 2,7

Källa: Producentprisindex 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/02/thi_2016_02_2016-03-24_tau_007_sv.html