Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, februari 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,2 98,2 104,8 -0,6 -3,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,0 102,9 105,6 0,2 -2,3
B Utvinning av mineral 106,8 79,2 83,9 0,5 -20,5
C Tillverkning 106,0 103,2 104,8 -0,5 -2,9
C10 Livsmedelsframställning 113,9 121,4 115,8 -0,2 -1,1
C11 Framställning av drycker 122,8 115,7 120,9 0,1 0,8
C13 Textilvarutillverkning 101,1 107,0 105,0 -0,3 0,9
C14 Tillverkning av kläder 119,2 118,6 118,7 0,4 3,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,9 105,0 102,3 -1,7 -2,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,4 106,9 100,6 0,1 0,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,4 107,6 98,9 0,1 0,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,0 105,5 108,1 0,3 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,2 101,7 104,2 -1,1 -3,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,5 117,1 115,1 -0,1 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,7 110,7 112,2 0,3 1,0
C24 Stål- och metallframställning 89,7 79,0 84,2 -1,8 -12,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,2 108,6 113,1 -0,2 -0,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,5 98,4 98,3 -0,5 0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 112,1 106,5 108,3 -1,1 -0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,8 108,3 106,3 -0,1 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,9 104,0 104,1 0,0 -0,5
C31 Tillverkning av möbler 112,9 112,7 112,8 0,2 1,6
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,9 0,4 0,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,1 -4,5 -5,0
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,9 1,3
F Byggverksamhet     113,7 -0,3 0,7

Källa: Producentprisindex 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/02/thi_2016_02_2016-03-24_tau_011_sv.html