Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2015

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 106,7 -0,3 -0,3
H Transport och magasinering 104,2 -0,9 -1,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 114,1 2,3 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 105,8 0,0 1,4
L Fastighetsverksamhet 109,6 -0,9 -1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,1 0,2 -0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 113,9 -0,7 -0,2
P Utbildning 112,7 1,4 -2,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,9 0,0 0,5
R Kultur, nöje och fritid 114,7 1,1 0,7
S Annan serviceverksamhet 112,0 -0,2 -0,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 105,2 -1,7 -4,2
4932 Taxitrafik 112,2 0,0 0,0
4941 Vägtransport, godstrafik 104,6 -1,9 -4,6
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,3 -1,6 0,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,2 0,1 0,9
5210 Magasinering och varulagring 105,0 0,0 1,7
5224 Godshantering 100,2 0,1 0,4
53 Post- och kurirverksamhet 126,1 -0,1 4,7
5310 Postbefordran via nationella posten 129,5 0,0 5,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 109,2 -0,7 -0,5
5510 Hotellverksamhet 107,7 5,7 2,6
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 118,4 0,4 1,6
58 Förlagsverksamhet 110,4 0,0 1,3
61 Telekommunikation 85,6 -0,1 3,6
62 IT-tjänster 110,8 -0,1 1,0
63 Informationstjänster 105,5 0,3 0,7
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 110,2 -0,8 -1,4
6820A Hyror för kontorslokaler 109,5 0,7 0,3
6820B Hyror för affärslokaler 110,7 -1,8 -2,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 111,2 0,1 0,7
6910 Juridisk verksamhet 108,8 -0,1 0,8
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,9 0,2 0,6
702 Konsulttjänster till företag 102,0 0,5 0,2
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 105,6 -0,2 0,4
712 Teknisk provning och analys 101,1 -0,3 -0,6
73 Reklam och marknadsundersökning 100,4 0,6 -2,0
731 Reklamverksamhet 100,0 0,6 -2,2
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,9 0,0 1,2
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 114,8 -2,8 -3,4
7820 Personaluthyrning 109,7 0,9 1,2
8010 Säkerhetsverksamhet 118,3 0,2 1,2
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 115,0 -0,1 1,7
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 116,9 0,1 2,0
812 Rengöring och lokalvård 113,2 -0,3 1,4
85 Utbildning 112,7 1,4 -2,9
86 Hälso- och sjukvård 113,9 0,0 0,5
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 119,3 3,4 2,0
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,3 -0,6 -0,3
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 116,5 0,6 2,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 105,6 -1,3 -4,3

Källa: Producentprisindex 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2016, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/02/thi_2016_02_2016-03-24_tau_023_sv.html