Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, maj 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,2 97,9 100,8 0,6 -4,0
B Utvinning av mineral 105,2 99,6 104,8 -0,8 -6,6
C Tillverkning 103,6 98,2 100,9 0,6 -4,1
C10 Livsmedelsframställning 109,8 108,4 109,6 -0,6 -2,3
C11 Framställning av drycker 117,0 100,9 114,6 -0,4 1,4
C13 Textilvarutillverkning 99,9 103,8 101,9 -0,5 -0,4
C14 Tillverkning av kläder 116,1 109,2 111,6 0,8 1,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,6 103,8 104,3 1,1 0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,5 105,6 101,9 -0,7 -1,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 91,8 105,7 101,5 -0,7 -1,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,1 103,9 106,8 -1,3 1,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,3 -1,3 -3,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,4 98,2 102,5 0,9 -7,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 110,8 103,9 107,9 -0,5 -0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,7 111,3 111,6 0,2 1,1
C24 Stål- och metallframställning 88,1 77,9 81,3 0,9 -14,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,0 117,8 113,0 -0,3 -0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,5 89,1 90,0 0,0 -4,7
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,1 0,0 1,8
C27 Tillverkning av elapparatur 111,3 102,4 104,6 0,0 -4,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,7 108,8 106,9 0,1 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 107,0 106,2 -0,3 0,3
C31 Tillverkning av möbler 111,5 109,0 111,1 0,0 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     99,9 1,1 0,1
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/05/thi_2016_05_2016-06-27_tau_003_sv.html