Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), januari 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 103,9 1,4 10,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 112,3 7,8 11,0
B Utvinning av mineral 95,9 3,0 56,8
C Tillverkning 104,1 0,4 2,6
C10 Livsmedelsframställning 115,2 0,7 -2,1
C11 Framställning av drycker 108,8 0,7 -0,8
C13 Textilvarutillverkning 106,8 0,4 -0,2
C14 Tillverkning av kläder 117,5 -0,1 0,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,5 -0,9 1,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,6 -1,1 -1,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,8 -1,4 -2,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,6 -0,5 -0,5
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 91,5 3,3 41,8
C192 Petroleumraffinering 90,7 2,7 43,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,3 1,7 2,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 104,3 0,0 1,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,3 0,4 -0,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,7 -0,4 -1,4
C24 Stål- och metallframställning 84,6 -0,7 7,0
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 89,1 1,5 6,9
C244 Framställning av andra metaller än järn 74,6 -1,4 12,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,2 -0,2 1,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 0,1 1,0
C27 Tillverkning av elapparatur 106,2 -0,6 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,6 0,2 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 0,7 1,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 127,2 -0,3 2,3
C31 Tillverkning av möbler 112,2 -0,2 0,4

Källa: Producentprisindex 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/01/thi_2017_01_2017-02-27_tau_007_sv.html