Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), januari 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,9 103,9 107,2 0,8 5,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,5 112,3 105,6 1,4 1,2
B Utvinning av mineral 111,5 95,9 98,5 2,7 43,6
C Tillverkning 106,6 104,1 105,5 0,7 3,0
C10 Livsmedelsframställning 111,9 115,0 112,7 1,1 0,1
C11 Framställning av drycker 117,5 108,8 115,1 0,5 0,2
C13 Textilvarutillverkning 101,6 106,6 104,9 0,5 0,8
C14 Tillverkning av kläder 119,9 117,2 117,4 -0,2 0,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,1 104,8 104,2 0,3 1,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 95,3 99,6 96,0 -1,5 -3,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 92,7 97,8 93,4 -2,0 -4,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,4 103,6 107,1 0,3 0,6
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     99,2 -0,8 -1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 109,3 104,2 106,5 2,6 2,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 115,8 113,3 0,4 -0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,3 107,9 111,2 0,2 0,6
C24 Stål- och metallframställning 102,9 84,7 93,5 2,4 10,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,6 109,5 112,0 0,0 0,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,1 98,6 98,4 0,1 0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 109,7 106,3 107,4 -0,4 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,0 107,7 105,6 -0,2 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,3 105,0 104,8 0,7 1,1
C31 Tillverkning av möbler 112,2 112,2 112,2 0,2 0,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,2 0,0 1,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     103,3 -1,0 1,6
E36 Vattenförsörjning     123,3 0,5 1,3
F Byggverksamhet     115,2 0,2 2,3

Källa: Producentprisindex 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2017, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/01/thi_2017_01_2017-02-27_tau_009_sv.html