Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), januari 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 111,5 108,7 110,5 0,8 4,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,6 113,0 106,7 1,4 1,2
B Utvinning av mineral 112,9 112,8 112,8 2,9 35,2
C Tillverkning 109,6 106,5 108,3 0,7 2,8
C10 Livsmedelsframställning 113,5 115,0 113,9 -0,6 -1,8
C11 Framställning av drycker 122,7 116,5 121,1 0,6 0,3
C13 Textilvarutillverkning 102,8 107,9 106,1 0,5 0,8
C14 Tillverkning av kläder 121,3 118,6 118,8 -0,2 0,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,4 106,1 105,5 0,3 1,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,4 100,8 97,1 -1,5 -3,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 93,8 98,9 94,5 -2,0 -4,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,7 104,9 108,4 0,3 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 110,6 105,5 107,8 2,6 2,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,6 117,2 114,7 0,4 -0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,7 109,2 112,6 0,2 0,6
C24 Stål- och metallframställning 104,1 85,7 94,6 2,4 10,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,0 110,8 113,4 0,0 0,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,2 99,9 99,6 0,1 0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 111,1 107,6 108,7 -0,4 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,3 109,0 106,9 -0,1 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 104,5 104,5 -0,2 0,4
C31 Tillverkning av möbler 113,6 113,6 113,6 0,2 0,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,6 0,0 1,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     109,1 -1,1 0,1
E36 Vattenförsörjning     124,9 0,5 1,3
F Byggverksamhet     116,6 0,2 2,3

Källa: Producentprisindex 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2017, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/01/thi_2017_01_2017-02-27_tau_011_sv.html