Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2349 1872 2224 0,8 4,8
0 Livsmedel     1595 0,2 -1,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4107 1,7 17,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5332 3,3 35,5
3B Gas, el och vatten     2891 -0,1 1,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1564 1,8 1,6
68 Oädla metaller     2126 -0,1 17,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1856 -0,2 0,5
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4132 -0,2 0,6
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     479 -0,2 0,2
73 Transportmedel     2318 -0,2 0,8

Källa: Producentprisindex 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, januari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/01/thi_2017_01_2017-02-27_tau_017_sv.html