Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2016

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX (TOL 2008) 107,4 0,2 0,7
H Transport och magasinering 104,4 0,7 0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 116,0 1,7 1,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 106,5 0,3 0,6
L Fastighetsverksamhet 111,1 1,5 1,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,7 -0,4 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,0 -0,6 1,0
P Utbildning 114,6 0,6 1,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,2 0,0 2,0
R Kultur, nöje och fritid 116,9 0,8 1,9
S Annan serviceverksamhet 112,5 0,0 0,5
49 Landtransport; transport i rörsystem 105,3 0,9 0,1
4932 Taxitrafik 113,4 0,0 1,1
4941 Vägtransport, godstrafik 104,7 1,0 0,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,0 7,4 -0,3
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,5 -0,5 0,3
5210 Magasinering och varulagring 108,9 0,0 3,8
5224 Godshantering 98,0 -1,0 -2,2
53 Post- och kurirverksamhet 133,0 0,6 5,5
5310 Postbefordran via nationella posten 137,9 0,7 6,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 108,8 0,0 -0,3
5510 Hotellverksamhet 110,8 3,6 2,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 119,4 0,5 0,9
58 Förlagsverksamhet 113,1 0,9 2,4
61 Telekommunikation 84,4 0,8 -1,4
62 IT-tjänster 112,0 0,1 1,0
63 Informationstjänster 102,7 0,2 -2,7
6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 111,7 1,5 1,4
6820A Hyror för kontorslokaler 110,6 1,0 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 112,5 1,8 1,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 113,9 0,8 2,5
6910 Juridisk verksamhet 113,1 1,2 4,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 114,5 0,4 1,4
702 Konsulttjänster till företag 103,3 -1,9 1,2
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 104,8 0,3 -0,7
712 Teknisk provning och analys 102,1 0,1 0,9
73 Reklam och marknadsundersökning 101,1 -0,3 0,7
731 Reklamverksamhet 100,8 -0,4 0,8
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,3 0,0 -0,6
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 116,6 -2,1 1,6
7820 Personaluthyrning 109,5 0,2 -0,2
8010 Säkerhetsverksamhet 119,4 0,0 0,9
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 116,6 0,2 1,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 118,6 0,2 1,5
812 Rengöring och lokalvård 114,5 0,3 1,2
85 Utbildning 114,6 0,6 1,7
86 Hälso- och sjukvård 116,2 0,0 2,0
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 123,6 2,1 3,6
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,9 -0,2 0,5
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 116,9 0,0 0,3
96011 Tvätteriverksamhet för företag 106,3 0,0 0,7

Källa: Producentprisindex 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2017, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/01/thi_2017_01_2017-02-27_tau_023_sv.html