Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), mars 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,3 0,5 12,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,1 -7,1 2,2
B Utvinning av mineral 94,6 -2,6 41,9
C Tillverkning 104,7 -0,1 3,4
C10 Livsmedelsframställning 115,4 0,3 -1,1
C11 Framställning av drycker 109,8 0,5 -0,4
C13 Textilvarutillverkning 107,2 -0,3 0,7
C14 Tillverkning av kläder 117,6 -0,1 0,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 108,8 3,8 6,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,5 1,0 -4,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,0 1,4 -5,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,9 0,0 -0,3
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 88,0 -4,4 31,1
C192 Petroleumraffinering 87,1 -4,3 31,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,4 0,4 5,8
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 -0,2 4,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,3 -0,3 -0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,9 -0,4 0,2
C24 Stål- och metallframställning 87,0 -0,3 11,0
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 93,6 2,0 14,4
C244 Framställning av andra metaller än järn 75,6 -2,9 14,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,3 1,3 4,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,5 0,1 1,3
C27 Tillverkning av elapparatur 105,2 -0,1 0,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 108,0 0,1 0,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 -0,3 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 126,9 -0,1 3,5
C31 Tillverkning av möbler 112,2 0,1 0,8

Källa: Producentprisindex 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/03/thi_2017_03_2017-04-24_tau_007_sv.html