Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), maj 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,2 -1,4 9,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,1 -2,5 4,3
B Utvinning av mineral 90,2 -5,0 23,4
C Tillverkning 104,4 -0,4 2,9
C10 Livsmedelsframställning 117,3 1,7 0,8
C11 Framställning av drycker 110,4 0,5 0,5
C13 Textilvarutillverkning 107,5 0,3 1,6
C14 Tillverkning av kläder 116,2 -0,5 0,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 108,0 0,5 4,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,1 1,0 1,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 102,9 1,5 2,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,5 0,0 -0,5
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 85,0 -5,0 15,6
C192 Petroleumraffinering 84,5 -5,2 15,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,6 -1,0 3,4
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 0,0 4,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,6 -0,5 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,0 0,4 2,7
C24 Stål- och metallframställning 86,9 0,3 11,7
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 97,2 2,8 20,5
C244 Framställning av andra metaller än järn 72,6 -1,7 10,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,3 -0,3 2,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,7 -0,3 1,7
C27 Tillverkning av elapparatur 105,2 -0,4 0,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 108,0 -0,3 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,9 0,0 0,7
C30 Tillverkning av andra transportmedel 123,9 -2,1 1,5
C31 Tillverkning av möbler 111,7 -0,3 0,9

Källa: Producentprisindex 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/05/thi_2017_05_2017-06-26_tau_007_sv.html