Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), maj 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 109,6 105,2 108,1 -0,5 5,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,4 104,1 106,1 -1,1 1,0
B Utvinning av mineral 109,7 90,2 93,5 -4,1 19,0
C Tillverkning 106,9 104,4 105,8 -0,2 3,0
C10 Livsmedelsframställning 112,3 117,1 113,5 0,7 1,9
C11 Framställning av drycker 117,7 110,5 115,7 0,2 0,6
C13 Textilvarutillverkning 101,3 107,4 105,3 0,3 1,6
C14 Tillverkning av kläder 121,5 115,9 116,3 -0,4 0,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,4 108,4 105,8 0,4 1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,6 103,1 98,5 0,5 3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,4 102,9 96,4 0,6 3,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,7 103,5 107,3 0,0 0,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     98,9 -0,4 -1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 113,7 105,6 109,3 -0,1 4,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,2 116,0 113,3 -0,6 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,4 111,2 112,1 0,5 1,1
C24 Stål- och metallframställning 105,7 87,0 96,1 1,0 16,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,2 110,5 112,7 0,0 1,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,7 98,6 98,5 -0,2 1,6
C27 Tillverkning av elapparatur 110,6 105,3 107,0 -0,2 -0,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,5 108,1 106,1 -0,1 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 104,9 104,9 -0,1 0,7
C31 Tillverkning av möbler 113,6 111,8 113,0 0,0 1,5
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,6 0,0 0,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     102,9 -0,4 4,8
E36 Vattenförsörjning     123,2 0,0 0,3
F Byggverksamhet     116,2 0,3 2,9

Källa: Producentprisindex 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2017, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/05/thi_2017_05_2017-06-26_tau_009_sv.html