Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), maj 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 112,1 110,0 111,4 -0,4 4,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,6 105,1 107,3 -1,1 1,1
B Utvinning av mineral 111,0 107,2 107,9 -3,2 15,9
C Tillverkning 109,9 106,8 108,5 -0,2 2,9
C10 Livsmedelsframställning 113,9 117,6 114,8 0,7 0,0
C11 Framställning av drycker 122,9 118,1 121,7 0,0 0,6
C13 Textilvarutillverkning 102,6 108,7 106,6 0,3 1,6
C14 Tillverkning av kläder 123,0 117,3 117,8 -0,4 0,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,7 109,7 107,1 0,4 1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,8 104,3 99,7 0,5 3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,5 104,1 97,6 0,6 3,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,0 104,7 108,6 0,0 0,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,1 106,9 110,6 -0,1 4,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,5 117,4 114,7 -0,6 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 114,0 112,6 113,7 0,5 1,3
C24 Stål- och metallframställning 107,0 88,0 97,3 1,0 16,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,6 111,9 114,0 0,0 1,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,9 99,9 99,7 -0,2 1,6
C27 Tillverkning av elapparatur 111,9 106,6 108,3 -0,2 -0,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,7 109,4 107,4 -0,1 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,3 104,2 104,4 -0,1 -0,1
C31 Tillverkning av möbler 114,9 113,1 114,4 0,0 1,5
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     117,0 0,0 0,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,9 -0,4 2,8
E36 Vattenförsörjning     124,7 0,0 0,3
F Byggverksamhet     117,7 0,3 2,9

Källa: Producentprisindex 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2017, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/05/thi_2017_05_2017-06-26_tau_011_sv.html