Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2362 1894 2241 -0,4 4,9
0 Livsmedel     1591 -0,2 -0,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3948 -2,1 7,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4949 -3,8 9,9
3B Gas, el och vatten     2891 -0,2 4,5
5 Produkter från den kemiska industrin     1596 0,0 3,4
68 Oädla metaller     2069 -2,5 14,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1856 -0,2 0,7
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4148 -0,1 0,7
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     479 -0,1 0,8
73 Transportmedel     2306 -0,4 0,4

Källa: Producentprisindex 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/05/thi_2017_05_2017-06-26_tau_017_sv.html