Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), juni 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 106,5 101,7 104,4 -0,5 3,2
B Utvinning av mineral 110,3 100,3 109,6 0,4 3,7
C Tillverkning 106,4 102,0 104,1 -0,6 3,1
C10 Livsmedelsframställning 112,7 112,3 112,6 0,2 2,6
C11 Framställning av drycker 118,2 100,0 115,5 0,4 0,8
C13 Textilvarutillverkning 101,3 102,1 101,8 -0,5 -0,1
C14 Tillverkning av kläder 121,5 111,4 114,9 0,0 3,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,2 105,0 105,1 0,3 0,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,6 102,9 101,2 -0,2 -0,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,4 102,8 100,6 -0,2 -0,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,0 105,6 108,0 0,3 -0,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     95,4 0,0 -1,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 112,5 108,8 110,6 -1,8 8,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 105,0 108,6 0,0 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,9 106,6 110,7 -0,3 0,0
C24 Stål- och metallframställning 103,8 98,5 100,3 -1,5 22,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,2 120,5 114,4 0,0 2,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 89,5 90,6 0,8 0,6
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     104,5 -0,8 0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 110,4 106,8 107,7 -0,3 2,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 110,8 108,5 0,7 1,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 108,3 107,4 0,0 1,0
C31 Tillverkning av möbler 113,6 110,1 113,0 0,0 1,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,7 -0,2 1,9
E36 Vattenförsörjning     123,2 0,0 0,3

Källa: Producentprisindex 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2017, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/06/thi_2017_06_2017-07-24_tau_003_sv.html