Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juni 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,5 -0,6 8,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,3 0,2 4,4
B Utvinning av mineral 84,9 -5,9 12,4
C Tillverkning 104,0 -0,4 2,0
C10 Livsmedelsframställning 116,4 -0,8 0,8
C11 Framställning av drycker 110,4 0,0 0,8
C13 Textilvarutillverkning 107,8 0,2 2,1
C14 Tillverkning av kläder 116,0 -0,2 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 108,9 0,8 4,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,1 1,0 3,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 104,3 1,4 5,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,7 0,3 -0,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 81,5 -4,2 4,6
C192 Petroleumraffinering 80,8 -4,4 4,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,4 -0,2 3,0
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,9 0,1 4,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,1 -0,4 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,6 -1,3 1,6
C24 Stål- och metallframställning 86,4 -0,6 8,6
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 95,6 -1,7 14,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 72,7 0,1 8,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,3 -0,9 1,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 0,0 1,3
C27 Tillverkning av elapparatur 105,0 -0,2 -0,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 108,3 0,2 0,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 0,0 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,7 -1,0 0,0
C31 Tillverkning av möbler 111,6 -0,1 0,6

Källa: Producentprisindex 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 3021, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/06/thi_2017_06_2017-07-24_tau_007_sv.html