Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, juli 2017

År och mänad Producentprisindex för industrin Basprisindex för hemmamarknadsvaror Exportprisindex Importprisindex Basprisindex för hemmamarknadsvaror inkl. skatter
Index %/år Index %/år Index %/år Index %/år Index %/år
2010 1-12 100,0 5,2 100,0 4,2 100,0 4,4 100,0 6,0 100,0 4,3
2011 1-12 105,6 5,6 106,4 6,4 104,9 4,9 108,3 8,3 107,5 7,5
2012 1-12 107,0 1,4 109,7 3,1 105,3 0,4 111,4 2,8 111,0 3,3
2013 1-12 106,6 -0,4 109,9 0,2 103,6 -1,6 108,9 -2,2 112,2 1,1
2014 1-12 105,6 -1,0 108,4 -1,3 102,5 -1,1 106,5 -2,1 111,0 -1,1
2015 1-12 103,6 -1,9 104,9 -3,2 101,1 -1,3 100,1 -6,0 108,0 -2,7
2016 1-12 101,2 -2,3 103,3 -1,6 98,2 -2,9 96,6 -3,6 106,7 -1,2
1 100,5 -2,3 101,9 -2,6 97,4 -2,8 93,9 -5,7 105,5 -1,9
2 99,7 -4,1 101,3 -4,2 96,7 -4,5 93,1 -8,2 104,8 -3,7
3 100,2 -4,2 101,9 -3,8 97,2 -4,7 94,3 -7,5 105,5 -3,3
4 100,2 -4,7 101,9 -4,3 97,2 -5,5 94,5 -8,3 105,4 -3,8
5 100,8 -4,0 102,7 -3,6 98,0 -4,9 95,8 -7,2 106,2 -3,0
6 101,1 -3,4 103,3 -2,6 98,2 -4,3 96,7 -5,4 106,8 -1,9
7 100,8 -3,8 103,2 -2,4 97,7 -4,8 96,4 -5,0 106,7 -1,8
8 100,9 -2,6 103,3 -1,2 98,0 -3,2 96,3 -2,7 106,7 -0,7
9 101,3 -1,4 103,7 -0,3 98,4 -1,9 97,0 -1,5 107,1 0,1
10 102,1 -0,3 104,6 0,8 99,0 -0,7 98,7 0,5 108,0 1,0
11 102,8 0,6 105,2 1,6 99,6 0,2 99,5 1,9 108,5 1,6
12 103,6 2,4 106,4 3,9 100,9 2,6 102,5 7,5 109,7 3,8
2017 1 104,4 3,9 107,2 5,2 101,7 4,4 103,9 10,7 110,5 4,8
2 104,9 5,3 108,2 6,9 102,3 5,8 105,8 13,7 111,5 6,4
3 104,9 4,8 108,5 6,5 102,3 5,3 106,3 12,8 111,8 6,0
4 105,2 5,0 108,6 6,6 103,0 5,9 106,7 12,9 111,9 6,2
5 104,9 4,1 108,1 5,2 102,5 4,6 105,2 9,7 111,4 4,9
6 104,4 3,2 107,7 4,3 101,7 3,6 104,5 8,1 111,1 4,0
7 104,6 3,7 108,1 4,7 102,0 4,4 104,9 8,8 111,4 4,4

Källa: Producentprisindex 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/07/thi_2017_07_2017-08-24_tau_001_sv.html