Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,9 0,4 8,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 103,5 -0,8 3,8
B Utvinning av mineral 85,9 1,2 15,8
C Tillverkning 103,8 -0,1 1,8
C10 Livsmedelsframställning 116,6 0,1 0,0
C11 Framställning av drycker 110,5 0,0 1,0
C13 Textilvarutillverkning 107,6 -0,1 2,1
C14 Tillverkning av kläder 115,7 -0,2 0,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 108,1 -0,7 4,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,1 1,0 4,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 105,7 1,3 7,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,9 0,2 -0,1
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 81,3 -0,2 6,9
C192 Petroleumraffinering 80,7 -0,1 6,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,1 -0,3 3,4
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 -0,1 4,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,3 -0,7 -0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,9 -1,5 -0,5
C24 Stål- och metallframställning 87,4 1,2 7,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 96,0 0,4 14,6
C244 Framställning av andra metaller än järn 74,7 2,8 6,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,0 -0,3 1,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,2 -0,5 0,4
C27 Tillverkning av elapparatur 104,8 -0,2 -0,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,9 -0,3 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,9 0,0 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 121,7 -0,8 -1,7
C31 Tillverkning av möbler 111,2 -0,3 -0,1

Källa: Producentprisindex 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/07/thi_2017_07_2017-08-24_tau_007_sv.html