Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 109,6 104,9 108,1 0,3 4,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,4 103,5 106,0 0,3 0,8
B Utvinning av mineral 111,5 85,9 90,3 1,2 13,2
C Tillverkning 106,4 103,9 105,3 0,0 2,4
C10 Livsmedelsframställning 113,1 116,4 113,9 0,3 1,7
C11 Framställning av drycker 119,0 110,5 116,6 0,5 1,3
C13 Textilvarutillverkning 101,3 107,4 105,3 -0,1 1,8
C14 Tillverkning av kläder 120,1 115,4 115,8 -0,3 0,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,8 108,4 105,3 -0,4 1,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,0 105,1 98,3 -0,4 3,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,5 105,7 96,1 -0,6 4,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,4 103,9 107,9 0,3 0,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     98,1 -0,7 -2,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 110,2 105,1 107,4 -1,1 4,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,1 114,7 112,7 -0,4 -0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,7 108,1 111,6 0,2 0,6
C24 Stål- och metallframställning 106,2 87,5 96,6 1,8 13,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,7 109,2 112,8 0,3 1,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 98,2 98,2 -0,4 0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 104,9 106,8 0,0 -0,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,6 108,0 106,1 -0,1 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 104,9 104,9 0,0 0,9
C31 Tillverkning av möbler 113,6 111,2 112,8 -0,1 1,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,6 0,0 0,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,0 1,6 4,4
E36 Vattenförsörjning     120,2 -2,4 -2,1
F Byggverksamhet     116,9 0,3 2,8

Källa: Producentprisindex 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2017, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/07/thi_2017_07_2017-08-24_tau_009_sv.html