Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 112,2 109,8 111,4 0,3 4,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,6 104,5 107,1 0,3 0,9
B Utvinning av mineral 112,8 102,8 104,5 1,0 10,9
C Tillverkning 109,5 106,4 108,2 0,0 2,3
C10 Livsmedelsframställning 114,7 116,9 115,3 0,3 -0,1
C11 Framställning av drycker 124,1 118,2 122,5 0,4 1,0
C13 Textilvarutillverkning 102,5 108,8 106,6 -0,1 1,8
C14 Tillverkning av kläder 121,6 116,9 117,2 -0,3 0,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,0 109,8 106,6 -0,4 1,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,2 106,4 99,5 -0,4 3,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,7 106,9 97,2 -0,6 4,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,7 105,2 109,2 0,3 0,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,5 106,4 108,7 -1,1 4,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,4 116,1 114,1 -0,4 -0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 114,4 109,4 113,1 0,2 0,7
C24 Stål- och metallframställning 107,4 88,5 97,7 1,7 13,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 115,1 110,6 114,2 0,3 1,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 99,9 99,4 99,4 -0,4 0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 112,1 106,2 108,1 0,0 -0,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,8 109,3 107,4 -0,1 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,4 104,5 104,6 0,0 0,3
C31 Tillverkning av möbler 115,0 112,6 114,2 -0,1 1,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     117,0 0,0 0,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,8 1,5 2,5
E36 Vattenförsörjning     121,6 -2,4 -2,1
F Byggverksamhet     118,4 0,3 2,7

Källa: Producentprisindex 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2017, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/07/thi_2017_07_2017-08-24_tau_011_sv.html