Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2364 1891 2241 0,3 4,4
0 Livsmedel     1601 0,5 -0,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3894 0,8 4,8
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4772 0,6 6,0
3B Gas, el och vatten     2923 0,9 3,7
5 Produkter från den kemiska industrin     1576 -0,8 3,1
68 Oädla metaller     2072 0,7 9,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1855 -0,1 0,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4149 0,0 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     478 -0,1 0,4
73 Transportmedel     2303 -0,2 0,1

Källa: Producentprisindex 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/07/thi_2017_07_2017-08-24_tau_017_sv.html