Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,0 1,0 9,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 101,1 -1,6 2,5
B Utvinning av mineral 91,7 5,6 21,2
C Tillverkning 103,9 0,2 1,9
C10 Livsmedelsframställning 113,9 -0,9 -0,6
C11 Framställning av drycker 110,8 0,2 2,8
C13 Textilvarutillverkning 106,8 -1,3 0,8
C14 Tillverkning av kläder 115,1 -0,3 -0,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 108,0 1,2 3,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,7 0,0 7,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 106,6 0,0 10,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,0 0,0 0,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 87,3 5,0 13,2
C192 Petroleumraffinering 87,0 5,3 13,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,6 0,4 3,7
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 0,0 4,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,9 -1,2 -0,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,8 -1,0 -1,0
C24 Stål- och metallframställning 88,3 -0,4 8,1
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 94,0 -0,8 9,2
C244 Framställning av andra metaller än järn 77,0 -1,3 9,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,1 0,4 0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,5 -0,1 -0,3
C27 Tillverkning av elapparatur 104,3 -0,1 -1,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,8 -0,1 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,4 1,4 2,1
C30 Tillverkning av andra transportmedel 118,6 -0,9 -3,2
C31 Tillverkning av möbler 111,3 0,1 -0,3

Källa: Producentprisindex 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/09/thi_2017_09_2017-10-24_tau_007_sv.html