Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 110,5 106,5 109,2 0,3 4,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,8 101,7 106,9 0,1 1,9
B Utvinning av mineral 113,0 94,5 97,6 2,6 15,9
C Tillverkning 107,1 104,2 105,9 0,3 2,1
C10 Livsmedelsframställning 112,6 113,5 112,8 -0,1 1,8
C11 Framställning av drycker 118,4 110,9 116,3 0,4 1,2
C13 Textilvarutillverkning 101,1 107,5 105,3 0,7 1,1
C14 Tillverkning av kläder 120,4 114,9 115,3 0,0 -1,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,1 108,2 106,4 -0,1 1,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,9 105,9 98,4 0,0 4,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,2 106,8 96,0 -0,1 4,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,4 103,7 108,6 0,3 1,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     98,2 0,0 -1,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,3 104,4 105,7 -0,1 2,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,6 115,4 113,3 0,6 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,8 106,8 112,1 0,4 0,8
C24 Stål- och metallframställning 107,0 89,1 97,8 1,0 11,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,2 109,5 113,3 0,5 1,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 97,3 97,5 -0,1 -0,4
C27 Tillverkning av elapparatur 111,1 104,7 106,8 0,3 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,6 107,9 106,0 0,1 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 106,5 106,2 0,1 1,8
C31 Tillverkning av möbler 115,1 111,0 113,7 0,1 2,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,6 0,0 0,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,3 -1,8 -0,4
E36 Vattenförsörjning     120,2 0,0 -2,1
F Byggverksamhet     118,0 0,3 3,1

Källa: Producentprisindex 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2017, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/10/thi_2017_10_2017-11-24_tau_009_sv.html